Lưu trữ thẻ: bé tự ngủ

Bé tự ngủ – bắt đầu từ đâu?

Tự ngủ áp dụng từ giấc ngủ đầu ngày là dễ thành công nhất! Bước 1: Xác định thời gian thức tối ưu theo độ tuổi. Thời lượng giấc ngủ của một người phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cả độ tuổi của họ. Nói chung chúng ta có thể phân chia số […]