[vc_row css=”.vc_custom_1555180143056{background-color: #eeeeee !important;}”][vc_column][martfury_empty_space height=”30″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/12″ offset=”vc_col-lg-3 vc_hidden-sm vc_hidden-xs”][/vc_column_inner][vc_column_inner css=”.vc_custom_1517476619520{padding-left: 0px !important;}” offset=”vc_col-lg-9 vc_col-md-10″][martfury_banners_grid alias=”home_market_v3″ banners=”%5B%7B%22image%22%3A%227878%22%2C%22image_size%22%3A%22full%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Frubi.vn%252Fdanh-muc%252Fsuc-khoe-lam-dep%252Fcham-soc-co-the%252F%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%227881%22%2C%22image_size%22%3A%22full%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Frubi.vn%252Fsan-pham%252Ftinh-bot-nghe%252F%7Ctitle%3ATinh%2520B%25E1%25BB%2599t%2520Ngh%25E1%25BB%2587%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%227882%22%2C%22image_size%22%3A%22full%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Frubi.vn%252Fsan-pham%252Fson-moi-revolution-lipstick-princess-white%252F%7Ctitle%3ASON%2520M%25C3%2594I%2520REVOLUTION%2520LIPSTICK%2520%2520Princess%2520White%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%227880%22%2C%22image_size%22%3A%22full%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Frubi.vn%252Fsan-pham%252Fbot-ngu-coc%252F%7Ctitle%3AB%25E1%25BB%2599t%2520Ng%25C5%25A9%2520C%25E1%25BB%2591c%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%227884%22%2C%22image_size%22%3A%22full%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Frubi.vn%252Fsan-pham%252Fkem-duong-trang-da-toan-than-princess-white-green-tea%252F%7Ctitle%3AKem%2520D%25C6%25B0%25E1%25BB%25A1ng%2520Tr%25E1%25BA%25AFng%2520Da%2520To%25C3%25A0n%2520Th%25C3%25A2n%2520Princess%2520White%2520Green%2520Tea%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%227885%22%2C%22image_size%22%3A%22full%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Frubi.vn%252Fdanh-muc%252Frubi-organic%252F%7Ctitle%3ARubi%2520Organic%7C%7C%22%7D%5D”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1555180154589{background-color: #eeeeee !important;}”][vc_column offset=”vc_col-sm-offset-0 vc_hidden-sm vc_hidden-xs”][martfury_empty_space height=”30″][martfury_icons_list style=”2″ icons=”%5B%7B%22icon_linearicons%22%3A%22icon-rocket%22%2C%22title%22%3A%22Free%20Ship%22%2C%22desc%22%3A%22V%E1%BB%9Bi%20%C4%91%C6%A1n%20h%C3%A0ng%20tr%C3%AAn%20300K%22%7D%2C%7B%22icon_linearicons%22%3A%22icon-sync%22%2C%22title%22%3A%2290%20Ng%C3%A0y%20%C4%90%E1%BB%95i%20Tr%E1%BA%A3%20%22%2C%22desc%22%3A%22N%E1%BA%BFu%20s%E1%BA%A3n%20ph%E1%BA%A9m%20kh%C3%B4ng%20t%E1%BB%91t%22%7D%2C%7B%22icon_linearicons%22%3A%22icon-credit-card%22%2C%22title%22%3A%22Thanh%20To%C3%A1n%20Nhanh%22%2C%22desc%22%3A%22Nh%E1%BA%ADn%20h%C3%A0ng%20thanh%20to%C3%A1n%20t%E1%BA%ADn%20n%C6%A1i%22%7D%2C%7B%22icon_linearicons%22%3A%22icon-bubbles%22%2C%22title%22%3A%22H%E1%BB%97%20Tr%E1%BB%A3%2024%2F7%22%2C%22desc%22%3A%22H%C3%A3y%20g%E1%BB%ADi%20y%C3%AAu%20c%E1%BA%A7u%20%C4%91%E1%BB%83%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20t%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%22%7D%5D”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1555180162973{background-color: #eeeeee !important;}”][vc_column][martfury_empty_space height=”30″][martfury_deals_of_the_day style=”2″ title=”Rubi Deals” ends_in_text=”false” product_type=”deals” per_page=”7″ autoplay=”3000″ orderby=”date” link=”url:https%3A%2F%2Frubi.vn%2Fdeals-of-the-day%2F|title:Xem%20t%E1%BA%A5t%20c%E1%BA%A3||” cat=”cham-soc-da-mat, cham-soc-co-the”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1555180179165{background-color: #eeeeee !important;}”][vc_column][martfury_empty_space height=”30″][martfury_products_of_category_2 title=”Rubi – Chăm Sóc Da Mặt” icon_fontawesome=”fa fa-magic” links_group=”%5B%7B%22title%22%3A%22Kem%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng%20Da%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Frubi.vn%252Fdanh-muc%252Fsuc-khoe-lam-dep%252Fcham-soc-da-mat%252Fkem-duong-da%252F%7Ctitle%3AKem%2520D%25C6%25B0%25E1%25BB%25A1ng%2520Da%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Kem%20Ch%E1%BB%91ng%20N%E1%BA%AFng%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Frubi.vn%252Fdanh-muc%252Fsuc-khoe-lam-dep%252Fcham-soc-da-mat%252Fchong-nang-da-mat%252F%7Ctitle%3AKem%2520Ch%25E1%25BB%2591ng%2520N%25E1%25BA%25AFng%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22D%C6%B0%E1%BB%A1ng%20S%C3%A1ng%20Da%20M%E1%BA%B7t%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Frubi.vn%252Fdanh-muc%252Fsuc-khoe-lam-dep%252Fcham-soc-da-mat%252Fkem-duong-da%252Fduong-sang-da-mat%252F%7Ctitle%3AD%25C6%25B0%25E1%25BB%25A1ng%2520S%25C3%25A1ng%2520Da%2520M%25E1%25BA%25B7t%7C%7C%22%7D%5D” autoplay=”3000″ per_page=”10″ pro_autoplay=”3000″ tabs=”%5B%7B%22title%22%3A%22M%E1%BB%9Bi%22%2C%22products%22%3A%22recent%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Khuy%E1%BA%BFn%20m%C3%A3i%22%2C%22products%22%3A%22sale%22%7D%5D” side_title=”Lựa Chọn Tốt” link=”url:https%3A%2F%2Frubi.vn%2Fdanh-muc%2Fsuc-khoe-lam-dep%2F|title:S%E1%BB%A9c%20Kh%E1%BB%8Fe%20%26%20L%C3%A0m%20%C4%90%E1%BA%B9p||” cat=”cham-soc-da-mat” ids=”1277, 1278, 1302, 1304, 8380, 8399″ side_link=”url:https%3A%2F%2Frubi.vn%2Fdanh-muc%2Fsuc-khoe-lam-dep%2Fcham-soc-da-mat%2F|title:Xem%20Th%C3%AAm||rel:nofollow” images=”7856″ custom_links=”#E-8_aHR0cHMlM0ElMkYlMkZydWJpLnZuJTJGZGFuaC1tdWMlMkZzdWMta2hvZS1sYW0tZGVwJTJGY2hhbS1zb2MtZGEtbWF0JTJGa2VtLWR1b25nLWRhJTJGZHVvbmctc2FuZy1kYS1tYXQlMkY=”][martfury_empty_space height=”30″][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1555180179165{background-color: #eeeeee !important;}”][vc_column][martfury_empty_space height=”30″][martfury_products_of_category_2 title=”Rubi – Chăm Sóc Cơ Thể” icon_fontawesome=”fa fa-universal-access” links_group=”%5B%7B%22title%22%3A%22D%C6%B0%E1%BB%A1ng%20%E1%BA%A8m%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Frubi.vn%252Fdanh-muc%252Fduong-am-toan-than%252F%7Ctitle%3AD%25C6%25B0%25E1%25BB%25A1ng%2520%25E1%25BA%25A8m%2520C%25C6%25A1%2520Th%25E1%25BB%2583%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22D%C6%B0%E1%BB%A1ng%20Tr%E1%BA%AFng%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Frubi.vn%252Fdanh-muc%252Fduong-trang-toan-than%252F%7Ctitle%3AD%25C6%25B0%25E1%25BB%25A1ng%2520Tr%25E1%25BA%25AFng%2520To%25C3%25A0n%2520Th%25C3%25A2n%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22S%E1%BB%AFa%20T%E1%BA%AFm%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Frubi.vn%252Fdanh-muc%252Fsuc-khoe-lam-dep%252Fcham-soc-co-the%252Fsua-tam-xa-bong-tam%252F%7Ctitle%3AS%25E1%25BB%25AFa%2520T%25E1%25BA%25AFm%7C%7C%22%7D%5D” autoplay=”3000″ per_page=”10″ pro_autoplay=”3000″ tabs=”%5B%7B%22title%22%3A%22M%E1%BB%9Bi%22%2C%22products%22%3A%22recent%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Khuy%E1%BA%BFn%20m%C3%A3i%22%2C%22products%22%3A%22sale%22%7D%5D” side_title=”Lựa Chọn Tốt” link=”url:https%3A%2F%2Frubi.vn%2Fdanh-muc%2Fcham-soc-co-the%2F|title:Ch%C4%83m%20S%C3%B3c%20C%C6%A1%20Th%E1%BB%83||” cat=”cham-soc-co-the” ids=”1278, 8368, 8400, 5164, 5285″ side_link=”url:https%3A%2F%2Frubi.vn%2Fdanh-muc%2Fsuc-khoe-lam-dep%2Fcham-soc-co-the%2F|title:Xem%20Th%C3%AAm||rel:nofollow” images=”7856″ custom_links=”#E-8_aHR0cHMlM0ElMkYlMkZydWJpLnZuJTJGZGFuaC1tdWMlMkZzdWMta2hvZS1sYW0tZGVwJTJGY2hhbS1zb2MtY28tdGhlJTJG”][martfury_empty_space height=”30″][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1555180184821{background-color: #eeeeee !important;}”][vc_column][martfury_empty_space height=”30″][martfury_products_grid title=”Rubi – Trang Điểm – Tẩy Trang” orderby=”date” cat=”son-moi, trang-diem-mat, trang-diem-vung-mat, tay-trang” link=”url:https%3A%2F%2Frubi.vn%2Fdanh-muc%2Ftrang-diem%2F|title:Xem%20Th%C3%AAm||”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1555180184821{background-color: #eeeeee !important;}”][vc_column][martfury_empty_space height=”30″][martfury_products_grid title=”Rubi – Gợi Ý Riêng Dành Cho Bạn !” per_page=”20″ orderby=”date” cat=”cham-soc-da-mat, kem-duong-da, da-mun-tham, mat-na, chong-nang-da-mat, serum-tinh-chat-duong-da” link=”url:https%3A%2F%2Frubi.vn%2Fdanh-muc%2Fsuc-khoe-lam-dep%2Fcham-soc-da-mat%2F|title:Xem%20Th%C3%AAm||rel:nofollow”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1555180184821{background-color: #eeeeee !important;}”][vc_column][martfury_empty_space height=”30″][vc_column_text]Làm Đẹp – Là một từ mà mọi người đều khát khao cả nam lẫn nữ. Đẹp đi đôi với khỏe mạnh, đẹp đi đôi với sự lựa chọn thông minh. Đẹp toát ra từ vẻ ngoài tươi tắn tràn đầy năng lượng sống. Chính vì vậy sức khỏe và làm đẹp ngày càng được nhiều người quan để hướng đến cuộc sống tươi vui, hạnh phúc hơn. Sức khỏe tốt được biểu hiện qua làn da hồng hào,mịn màng, vóc dáng cân đối, mái tóc bồng bềnh và hàm răng chắc khỏe. Thấu hiểu nhu cầu đó, các hãng mỹ phẩm không ngừng nghiên cứu và cho ra đời hàng nghìn loại mỹ phẩm làm đẹp đa dạng chủng loại. Nhiều nhóm hàng mỹ phẩm bao gồm chăm sóc da, chăm sóc tóc, chăm sóc toàn thân, chăm sóc cá nhân, nước hoa lần lượt ra đời và đa dạng hóa để đáp ứng nhu cầu làm đẹp của con người.
Chăm sóc da mặt là một quá trình công phu gồm nhiều bước như sữa rửa mặt, nước hoa hồng, serum, sữa dưỡng, và kem , là sự tự thưởng cho bản thân, và tất nhiên kết quả gặt được sau một quá trình kiên trì là 1 làn da đẹp mỹ mãn. Còn Trang điểm là một phép màu, mọi người ví thợ trang điểm là 1 nhà phù thủy giúp các cô gái trở nên xinh đẹp tức thì. Bạn có thể dùng son môi, phấn má hồng, phấn nền để trang điểm khi đi làm, dự tiệc để trở nên thu hút. Ngoài ra bạn cũng nên dùng kem trắng da, sữa dưỡng thể để chăm sóc toàn thân, cũng như chọn lựa dầu gội đầu phù hợp để dưỡng tóc hằng ngày. Ngoài ra, một vóc dáng khỏe đẹp hoàn hảo còn cần sự giúp sức của nhóm hàng chăm sóc cá nhân như dung dịch vệ sinh và tăng cường sức khỏe như thực phẩm chức năng, viên uống vitamin.

Rubi luôn tôn trọng khách hàng, lấy niềm vui, sự hài lòng của khách hàng để làm động lực, không ngừng tìm kiếm các sản phẩm tốt nhất để mỗi khách hàng đều có thể trở nên tự tin và xinh đẹp hơn. Các hãng thương hiệu mỹ phẩm ở Rubi luôn là các thương hiệu uy tín, được mọi người tin dùng như : Princess White, Lro’Cre, Mocha, Herskin, Matxi-SG…Bên cạnh đó khi mua hàng ở Rubi, khách luôn được giá ưu đãi tốt nhất, dịch vụ nhanh chóng & nhiều chương trình Khuyến Mãi khác.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]