1. Cam kết bảo mật

Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán (“Đối Tác Cổng

Thanh Toán”) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn

bảo mật thanh toán thẻ tại Rubi.vn đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật ngành.

2. Quy định bảo mật

– Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảm

bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:

• Thông tin tài chính của Khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch

bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer).

• Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do

Trustwave cung cấp.

• Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài

khoản được xác thực.

• Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.

• Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo

quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

– Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của Rubi.vn áp dụng với Khách hàng:

• Rubi cung cấp tiện ích lưu giữ token – chỉ lưu chuỗi đã được mã hóa bởi Đối Tác

Cổng Thanh Toán cung cấp cho Rubi. Rubi không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ khách

hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Khách hàng được thực hiện bởi Đối Tác

Cổng Thanh Toán đã được cấp phép.

• Đối với thẻ quốc tế: thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng mà có khả năng sử

dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của rubi.vn. Đối Tác Cổng

Thanh Toán sẽ lưu trữ và bảo mật.

• Đối với thẻ nội địa (internet banking), Rubi chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và

tên ngân hàng.

Rubi cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động

thanh toán thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử rubi.vn.

Zalo
0942 851 853
Youtube
Rubi.vn On Youtube
Facebook
https://fb.com/www.rubi.vn
Facebook
https://m.me/www.rubi.vn
Hotline
0942 851 853

Menu chính